DansDOET dans en coaching

Beweegt, geeft ruimte en verbindt 

DansDOET ook in het onderwijs 

Als danser en choreograaf in onderwijs werk ik met kinderen, jongeren en volwassenen volgens de principes van choreografisch creëren.

Hieronder een overzicht van mogelijke projecten, workshops, lessen en trainingen die ik vanuit DansDOET aanbiedt voor zowel leerlingen als docententeams in het basis- en voortgezet onderwijs. 


Co-creatie

Met leerlingen, docenten en ouders voor leerlingen, docenten en ouders

Co-creëren in de driehoek school-kind-ouder. Samen een performance bedenken, maken en presenteren binnen de eigen school: aan klasgenoten, collega’s en ouders. Genieten van een gezamenlijk creatief proces en het resultaat op een passende manier vieren. Co-creatie is samen spelen, leren, groeien en ontwikkelen.

Als projectleider, docent, coach, inspirator en verbinder begeleid ik het gehele proces vanaf het allereerste idee naar een passende eindvorm. Creatieve energie voor de school waarin talent ontwikkeld wordt, zichtbaar wordt en ingezet wordt!  


Dans en coaching: 'Dansend zoals je bent groei je mee naar wie je wordt'

Voor leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs

Hieronder staan vijf redenen waarom je ervoor zou kunnen kiezen om dans in combinatie met coaching een plek te geven binnen het onderwijs op jouw school:

In dans leren leerlingen zichzelf ook non-verbaal uit te drukken. Danscoaching helpt hen aan de ander laten zien wie ze zijn, waar ze staan en wat hun mening is. 

In dans ervaren leerlingen hoe je door het ordenen van bewegingen betekenis kunt geven door middel van dans. Danscoaching leert hen nadenken over verschillende manieren om iets duidelijk kunnen maken.

Dansen is gezond. Danscoaching draagt bij aan een goede balans tussen lichaam en geest.

In dans ontwikkelen leerlingen langzaam maar zeker de vaardigheid van een creatief proces doorlopen. Dit gebeurt niet zomaar vanzelf. Een creatief dansproces is gebaseerd op oefening en heeft tijd nodig. Dansen leert je denken met je gevoel en leert je voelen met je hersenen. Danscoaching helpt leerlingen bij het vormen van eigen gedachten en helpt hen eigen keuzes te kunnen maken.

Dansopdrachten wekken de nieuwsgierigheid en als gevolg daarvan komen leerlingen zowel fysiek als mentaal in beweging, gaan op zoek, willen weten, kennen, begrijpen en ontmoeten. De manier waarop leerlingen zichzelf uitdrukken in dans zegt iets over hen. Door te reflecteren op hun eigen dans komen leerlingen dichter bij zichzelf en als ze weten waar ze staan kun ze hun wensen en mogelijkheden daarop leren afstemmen. 


Trainingsdag 'De dans van het lesgeven'

Voor docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

Tijdens de trainingsdag komen de volgende onderwerpen aan bod:

   Hoe schep ik ruimte om onze wil, ideeën en wensen op een veilige manier kenbaar te maken binnen de groep? 

   Hoe kunnen leerlingen en ikzelf via een persoonlijke impuls in beweging komen: innerlijk of fysiek?

   Hoe kan een danservaring zich verdiepen zodat er daadwerkelijk iets geleerd wordt?

   Hoe kunnen we in dans betekenis geven?

   Het belang van vertragen en positieve zelfreflectie.


Trainingsdag 'De Vertraagde Tijd'

Voor docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs

De kloktijd en onze innerlijke tijd leven met elkaar op gespannen voet. De kloktijd is ons leven door de tijd heen behoorlijk gaan beheersen. De tijd nemen om te vertragen en af te stemmen op onze innerlijke tijd is van enorme waarde in een wereld waarin we een steeds hogere werkdruk ervaren. De externe klok loopt als gevolg van de vooruitgang steeds sneller en als onze innerlijke klok zich daaraan blijft aanpassen leidt dat uiteindelijk tot stress, angst, boosheid en verdriet. Onze persoonlijke ontwikkeling krijgt dan geen tijd meer.

Tijdens de trainingsdag wordt het belang van rust, aandacht en wachten verkend; ervaringen die een belangrijke voorwaarde vormen voor het denken en de creativiteit en daarmee voor het behoud van ons zelfsturend vermogen. We gaan in dans en beweging aan de slag met het begrip tijd. Het doel van de training is om dichter bij de eigen tijdsbeleving, de innerlijke tijd te komen. 


Training 'Kinderdanscoaching'

Voor docenten in het basisonderwijs 

Deze training biedt deelnemers drie uitgewerkte coachingsthema’s met dansante en speelse (coachings)werkvormen passend bij de leeftijd van het basisschoolkind. Eén van die thema's ervaar en beleef je tijdens de training zelf aan den lijve, in dans en beweging. 

Naast ruimte voor het zelf ervaren en een verdiepend gesprek over de waarde van dans als middel voor groei en ontwikkeling, wordt er tijdens de training ook gewerkt aan het ontwerpen van danscoachings-activiteiten rond een eigen thema.